Ruhr-Universität Bochum

  Mechanik - Materialtheorie
  Gebäude IC Fachnr. 15
  Universitätsstraße 150
  44801 Bochum

  Telefon: +49 (02 34) 32 - 26025 Telefax: +49 (02 34) 32 - 14154 E-Mail: mechmat(at)rub.de  Lehrveranstaltungen am Lehrstuhl für Mechanik - Materialtheorie

  Sommersemester

  Wintersemester

  Erläuterung Studiengänge

  BSc-MB
  Bachelorstudiengang Maschinenbau
  BSc-BI
  Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen
  BSc-UTRM
  Bachelorstudiengang Umwelttechnik und Ressourcenmanagement
  MSc-MB
  Masterstudiengang Maschinenbau
  MSc-BI
  Masterstudiengang Bauingenieurwesen
  MSc-CE
  Masterstudiengang Computational Engineering